4-5 åringars vardagsföreställningar om regn, moln och vattnets kretslopp

DSpace Repository

4-5 åringars vardagsföreställningar om regn, moln och vattnets kretslopp

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title 4-5 åringars vardagsföreställningar om regn, moln och vattnets kretslopp
Author(s) Bergström, My
Date 2011
Swedish abstract
Syftet är att undersöka vilka vardagsföreställningar 4-5 åringar har om ett naturvetenskapligt fenomen för att kunna utgå från denna i undervisningen. De föreställningar eleven har om omvärlden utvecklas av erfarenhet och är svåra att ändra på utan pedagogens hjälp. Studien bygger på teckningar och samtal om regn och vattnets kretslopp med 10 förskolebarn. Mer än hälften av barnen svarar att regn är vatten, och flera barn kopplar mörka moln och åska till regn. De har också en god uppfattning om vattnets kretslopp utan att använda naturvetenskapliga begrepp. Flera av barnen har liknande vardagsföreställningar som skolbarn i åldrarna 9 år och uppåt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject(s) Intervjuer
moln
naturvetenskapliga fenomen
regn
vardagsföreställningar
4-5 åringar
Handle http://hdl.handle.net/2043/13103 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics