"…tacka vet jag bruket” : en historia om Köpingebro

DSpace Repository

"…tacka vet jag bruket” : en historia om Köpingebro

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title "…tacka vet jag bruket” : en historia om Köpingebro
Author(s) Greiff, Mats ; Thorsson, Jan
Date 2010
Swedish abstract
Boken belyser den sydöstskånska bruksorten Köpingebro och dess sockerbruks historia. I ingående skildringar delvis byggda på intervjuer belyses arbetet vid bruket, men också vardagslivet utanför det. Brukets startade 1893 och lades ner 2006. Det är denna period som fokuseras i boken.
Publisher Ystads Fornminnesförennig
Series/Issue Ystadiana;2010
ISSN 1653-3658
ISBN 978-91-975370-5-6
Pages 159
Language swe (iso)
Subject(s) Köpingebro
Sockerproduktion
Vardagsliv
Lokalhistoria
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/13125 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics