Hur föräldrar uppfattar matematikområdet i förskolan

DSpace Repository

Hur föräldrar uppfattar matematikområdet i förskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hur föräldrar uppfattar matematikområdet i förskolan
Author(s) Gripenbrand, Christine
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet är att undersöka vilken uppfattning föräldrar har om matemtikverksamheten i förskolan. Undersökningsmetoden har har använts är enkät för att nå ut till så många föräldrar som möjligt. Två förskolor i södra Sverige har deltagit i undersökningen. Resultatet visar att föräldrar har en del kunskap om matematikverksamheten i förskolan. Det finns även ett behov att från pedagogernas sida öka informationen till föräldrarna. Resultatet är endast relevant för den deltagande gruppen och inte generellt resultat. Slutsatsen är att föräldrarna bör ha ett eget ansvar och intresse för att skapa sig en uppfattning om matematikområdet i förskolan. Pedagogen har även i uppgift att intressera föräldrarna för matematikområdet i den pedagogiska verksamheten i förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject(s) barn
kunskap
matematik
matematiska begrepp
föräldrar
förskolan
uppfattning
vardag
verksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13132 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics