Gatukultur som skola

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Gatukultur som skola
Author(s) Lalander, Philip
Date 2010
Editor(s) Hjort, Torbjörn; Lalander, Philip; Nilsson, Roddy
Swedish abstract
Artikeln handlar om hur en grupp unga i marginalen utvecklar sina egna lärosystem och hur detta är intimt förknippat med ett sökande efter sammanhang och respektabilitet.
Publisher Linnéuniversitetet, Växjö
Host/Issue Den ifrågasatte medborgaren: Om utsatta gruppers relation till välfärdssystemen
ISBN 978-91-86491-50-5
Pages 47-68
Language swe (iso)
Subject(s) etnografi
gatukultur
respekt
lärande
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13136 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics