Estetiken i matematiken

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Estetiken i matematiken
Author(s) Malmgren, Jill ; Rennstam, Elin
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att visa ett matematikläromedels kvaliteter utifrån ett estetiskt lärandeperspektiv. Vi vill genom analys av läromedlet Prima Matematik 1 A synliggöra huruvida det ger utrymme för estetiken och på vilket sätt detta görs. Vi använder oss av kvalitativ innehållsanalys, vilket i detta sammanhang betyder att vi letade efter estetiska egenskaper i läromedlets uppgifter. Resultatet visar att det inte ges något utrymme för estetiska läroprocesser eller radikal estetik i läroboken men att den använder sig av en del estetiska uttryck. Om man däremot, vilket läromedlet förespråkar, använder sig av lärarhandledningen som en guide genom arbetet i läroboken ges ett större utrymme för estetiken vilket i sin tur bidrar till en varierad undervisning. Detta visar vilken viktig roll lärarhandledningen har och att man som lärare bör använda sig av den om man arbetar utifrån läroboken.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject(s) estetik
estetiska läroprocesser
läromedelsanalys
matematik
radikal estetik
Handle http://hdl.handle.net/2043/13141 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics