Lärares syn på reflektion i matematik

DSpace Repository

Lärares syn på reflektion i matematik

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Lärares syn på reflektion i matematik
Author(s) Johansson, Marlene ; Jönsson, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Det övergripande syftet med vårt arbete är att ta reda på elevers möjlighet till reflektion kring sina kunskaper i matematik. Ett problem vi ser är att reflektion inte synliggörs och läggs mer tyngd på i skolan. Ett sociokulturellt perspektiv har genomsyrat arbetet, vilket innebär att fokus har legat på våra centrala begrepp. Vi har studerat relevant litteratur inom ämnet för att få svar på våra frågor. Vi har även intervjuat fem verksamma lärare som undervisar i matematik i de lägre årskurserna. Resultatet visar att samtliga lärare låter eleverna reflektera, men har olika tillvägagångssätt. En slutsats är att, hur de låter eleverna reflekterar över sina kunskaper i matematik, beror på lärarnas syn på reflektion.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject(s) kunskap
matematik
metakognition
reflektion
Handle http://hdl.handle.net/2043/13143 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics