Vems röster hörs mest? – En kvalitativ studie om pedagogers införlivande av elevinflytande Whose voices are the most important? – A Qualitative Study of Pedagogues Incorporation of Student Participation

DSpace Repository

Vems röster hörs mest? – En kvalitativ studie om pedagogers införlivande av elevinflytande Whose voices are the most important? – A Qualitative Study of Pedagogues Incorporation of Student Participation

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Vems röster hörs mest? – En kvalitativ studie om pedagogers införlivande av elevinflytande Whose voices are the most important? – A Qualitative Study of Pedagogues Incorporation of Student Participation
Author(s) Ek, Anja ; Nyman, Linda
Date 2011
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att belysa hur de intervjuade pedagogerna arbetar med elevinflytande i deras olika verksamheter. Intresset ligger i att undersöka pedagogernas olika synsätt samt de eventuella pedagogiska redskap som de har att tillgå, det vill säga hur de gör när de införlivar elevinflytande. För att kunna ta reda på hur pedagogerna arbetar med detta genomfördes sex kvalitativa intervjuer med pedagoger från förskolan, förskoleklassen, grundskolan, fritids och specialpedagogisk verksamhet. Det är viktigt att lyfta fram dessa etablerade pedagogers synpunkter och kunskaper, då de besitter olika erfarenheter. Delar av resultaten visar att det deliberativa samtalet (det samtalsdemokratiska samtalet), är ett av de pedagogiska redskap som pedagogerna använder sig av för att kunna införliva elevinflytande i förskolan och skolan.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject(s) Deliberativa samtal
Elevinflytande
Kommunikation
Pedagogiska redskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/13151 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics