Bilden av elektroniska spel

DSpace Repository

Bilden av elektroniska spel

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Bilden av elektroniska spel
Author(s) Olsen, Andrée ; Engdahl, Mattias
Date 2011
Swedish abstract
Bilden av elektroniska spel Mattias Engdahl & Andrée Olsen, 2011. Malmö högskola. Sedan persondatorns genombrott på 1980-talet har elektroniska spel upptagit mer av ungas tid, uppmärksamhet och intresse. Detta examensarbete syftar därför till att genom ett sociokulturellt perspektiv se vad utbildade fritidspedagoger anser om elektroniska spel. I examensarbetet diskuteras elektroniska spel som fenomen och vilken påverkan de kan ha på unga. Studien ställer även de elektroniska spel som är framtagna med ett pedagogiskt syfte mot de kommersiella. Fem kvalitativa intervjuer med utbildade fritidspedagoger har utförts i undersökningen. Svaren jämförs med varandra och med aktuell forskning på området. Resultaten av studien visar att fritidspedagogerna har en positiv inställning till elektroniska spel. De anser också att spelen som aktivitet kan hitta stöd i läroplanen (Lgr11). En viktig slutsats i arbetet är att fritidspedagogerna inte ser några negativa konsekvenser av elektroniska spel. Det finns dock en klar skillnad på svaren som ges om de spel som är framtagna med ett pedagogiskt syfte är mer givande för lärande än de kommersiella spelen. Examensarbetet avslutas med de slutsatser som kan dras av studien och en reflektion över studiens gång.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject(s) didaktik
edutainmentspel
konsekvenser av elektroniska spel
Handle http://hdl.handle.net/2043/13152 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics