Praktik och teori 2000 - nr 4

DSpace Repository

Praktik och teori 2000 - nr 4

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Journal
Title Praktik och teori 2000 - nr 4
Date 2000
English abstract
Detta nummer av Praktik och teori handlar om Människan och tekniken. Ett ofantligt område där vi försökt att hitta några olika infallsvinklar på hur människan förhåller sig till teknik och teknikutveckling. Du kan läsa en artikel av humanteknologen som menar att vi håller på att bilda ett klassamhälle där en del av befolkningen är teknologiskt kompetent medan en annan del hålls helt utanför. Du kan också läsa en humorists syn på varför teknologer och humanister har så svårt att mötas och mycket annat.
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Praktik och teori;4/2000
ISSN 1104-6570
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1327 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics