Praktik och teori 1999 - nr 2

DSpace Repository

Praktik och teori 1999 - nr 2

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Journal
Title Praktik och teori 1999 - nr 2
Date 1999
English abstract
Temadelen tar upp barns och ungas lika och olika villkor i Malmö. Du kan bl a läsa om flickors och pojkars möte i cyberrymden, om forskning kring skoldaghem och lärande, om lärarutbildningens mentorsprojekt, om att det är olika att undervisa i en skola på Djupadal jämfört med Rosengård och vilken hänsyn som bör tas till elevernas bakgrund, om det svåra att nå varje elev som lärare, om att arbeta med såpor på Internet som en ingång till elevers skapande, om arbetslösa ungdomar om medforskare, om en libanesisk flickas försök att hävda sin integritet mm. I debattdelen frågar sig bl a en skribent om vi är beredda att rucka på den egna bekvämlighetszonen för att låta utländska arbetslösa akademiker komma in i och undervisa i den svenska skolan?
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Praktik och teori;2/1999
ISSN 1104-6570
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1333 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics