Karies

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Karies
Author(s) Ericson, Dan
Date 2011
Swedish abstract
Detta vetenskapliga underlag utgör kunskapsunderlag för de rekommenda-tioner som Socialstyrelsen ger i Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011. Underlaget hör samman med Nationella riktlinjer för vuxentandvård – stöd för styrning och ledning. Vi framför vårt varma tack till alla de som med stort engagemang och ex-pertkunnande har medverkat i att ta fram det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för vuxentandvård.
Link http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-5-1/Documents/vetenskapligt-underlag-vuxentandvard.pdf (external link to publication)
Publisher Socialstyrelsen
Host/Issue Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 : vetenskapligt underlag
ISBN 978-91-86885-09-0
Pages 40-221
Language swe (iso)
Subject(s) Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/13332 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics