Centrala samarbetbegrepp och utgångspunkter

DSpace Repository

Centrala samarbetbegrepp och utgångspunkter

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Centrala samarbetbegrepp och utgångspunkter
Author(s) Dychawy-Rosner, Irena
Date 2010
Editor(s) Dychawy Rosner, Irena
Swedish abstract
Offentliga institutioner och verksamheter består av en mängd aktörer vilka skall kunna samarbeta för att gemensamt lösa uppgifter och uppkomna problem. I kapitlet belyses synvinklar och utvecklingstendenser inom den offentliga sektorns tjänster relevanta för samarbetet
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Samarbete för hälsa
ISBN 978-91-44-04838-3
Pages 23-47
Language swe (iso)
Subject(s) Tvärprofessionellt samarbete
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/13335 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics