Skrivinlärning med penna eller touchteknik? tre pedagoger om olika sätt att arbeta med barns skrivande

DSpace Repository

Skrivinlärning med penna eller touchteknik? tre pedagoger om olika sätt att arbeta med barns skrivande

Show full item record

Files for download

Barns språkutveckling
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Skrivinlärning med penna eller touchteknik? tre pedagoger om olika sätt att arbeta med barns skrivande
Author(s) Nilsson, Carola ; Nilsson, Cecilia
Date 2012
Swedish abstract
Nilsson, Carola & Nilsson, Cecilia (2011). Skrivutveckling med penna eller touchteknik? – tre pedagoger om olika sätt att arbeta med barns skrivande. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger arbetar med skrivutveckling i årskurs ett. Detta är intressant eftersom barnen har olika erfarenheter när de börjar skolan. Frågeställningar i detta arbete är Vilka metoder för elevers skrivande använder pedagoger sig av och varför har de valt dessa? och Påverkar pedagogers erfarenheter och förhållningssätt miljön och valet av undervisning? Eftersom undersökningen grundar sig på pedagogers perspektiv är det relevant med intervjuer som metod för att samla empiri. I empirin finns teman som interaktion, miljö och språkutveckling. Pedagogerna i undersökningen belyser vikten att skapa en god lärandemiljö. De menar även att det är betydelsefullt att arbeta för att uppnå ett lustfullt lärande för eleverna. Nyckelord:finmotorik, fysisk miljö, interaktion, lärandemiljö, skrivutveckling, språkstimulans.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject(s) finmotorik, fysiskmiljö, interaktion, lärandemiljö, skrivutveckling, språkstimulans
Handle http://hdl.handle.net/2043/13345 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics