"När kommer jag att använda matematik i det riktiga livet?"

DSpace Repository

"När kommer jag att använda matematik i det riktiga livet?"

Details

Files for download
PDF-file
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title "När kommer jag att använda matematik i det riktiga livet?"
Author(s) Kristensson, Sebastian
Date 2012
Swedish abstract
Elever ifrågasätter ofta betydelsen av matematik och dess relevans i vardagen. Detta arbete utforskar utvalda elevers syn på matematikens betydelse och hur ofta de tror att de använder matematik i sin vardag. Arbetet undersöker också frågan "Skapar deras matematiklärare kopplingar mellan klassrumsmatematik och elevens vardag?”. Lärarens intentioner undersöks i förhållande till elevernas uppfattning. Kvalitativa intervjuer med fyra gymnasieelever och deras matematiklärare har genomförts i syfte att undersöka hur viktigt eleverna tyckte matematik var, baserat på betydelsen i deras liv. Intervjuerna har visat att eleverna inte förstår hur de tillämpar klassrumsmatematiken i vardagen och att anslutningen bryts i klassrummet. Intervjuerna visar också att eleverna ofta uppfattar undervisningen annorlunda jämfört med lärarens intentioner. Resultaten bekräftar tidigare forskning, att eleverna inte ser sambandet mellan klassrumsmatematik och vardagen. En slutsats vi kan dra är att lärarna har misslyckats med att relatera matematiken till studenternas ”riktiga liv”.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject(s) matematik
relevans
uppfattning
koppling
gymnasieelever
vardag
Handle http://hdl.handle.net/2043/13356 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics