Barn med särskilda rättigheter och inkludering på förskolan

DSpace Repository

Barn med särskilda rättigheter och inkludering på förskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication 1-year master student thesis
Title Barn med särskilda rättigheter och inkludering på förskolan
Author(s) Guerra Alonso, Mercedes
Date 2011
English abstract
Children with special rights and inclusion at the preschool: Special pedagogical interventions in a few Reggio Emilia inspired preschools
Swedish abstract
Meningen med denna uppsats är att undersöka hur Reggio Emilias pedagogik och dess insatser korresponderar med inkludering i "en skola / förskola för alla".
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject(s) Barn i behov av särskilt stod
barn med särskilda rättigheter
socialkonstruktionism
Reggio Emilia
en skola/förskola för alla
inkludering
Handle http://hdl.handle.net/2043/13447 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics