Sambandet mellan Body Mass Index och karies hos barn och ungdomar – en systematisk litteraturöversikt

DSpace Repository

Sambandet mellan Body Mass Index och karies hos barn och ungdomar – en systematisk litteraturöversikt

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Sambandet mellan Body Mass Index och karies hos barn och ungdomar – en systematisk litteraturöversikt
Author Lönnblad, Anneli
Date 2011
English abstract
Introduction: The prevalence of dental caries and underweight/overweight/obesity in children and adolescents are described briefly. Objective: To survey and analyze studies that examined the relationship between caries prevalence and BMI in children and adolescents. The following questions were to be answered: Is there a correlation between caries prevalence and BMI? Does the group of overweight children and adolescents have a higher caries prevalence? Does the group of underweight children and adolescents have a higher caries prevalence? Method: These questions were to be answered by a systematic literature review. Results: In the collection of all articles, it was fourteen that showed a correlation between dental caries and BMI and an equal number who did not show correlation. Of those who indicate a connection, there were three studies that showed a correlation between dental caries and underweight.Conclusion: Correlation between caries prevalence and BMI has been shown in several studies, other studies have not been able to show any correlation. Further studies are needed in the future to more clearly identify the factors that may be common and important for the development of both dental caries and underweight / overweight / obesity in children and adolescents.
Swedish abstract
Inledning: Prevalensen av karies och övervikt/fetma hos barn och ungdomar beskrivs kort. Syfte: Att kartlägga och analysera studier som undersökt sambandet mellan kariesprevalens och BMI hos barn och ungdomar. Följande frågeställningar ska besvaras: Finns det en korrelation mellan kariesprevalens och BMI? Har gruppen överviktiga barn och ungdomar högre kariesprevalens? Har gruppen underviktiga barn och ungdomar högre kariesprevalens? Metod: Frågeställningarna besvaras med hjälp av en systematisk litteraturöversikt. Resultat: Utav sammanställningens 28 artiklar visade 14 på samband mellan karies och BMI och lika många visade inget samband. Tre av de som påvisade samband gjorde detta mellan karies och undervikt. Slutsats: Samband mellan kariesprevalens och BMI har visats i flera studier, medan andra studier inte har kunnat visa detta. Ytterligare studier behövs för att tydligare identifiera vilka faktorer som eventuellt är gemensamma och viktiga för utveckling av både karies och undervikt/övervikt/fetma hos barn och ungdomar.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 16
Language swe (iso)
Subject Adolescents
Children
Body Mass Index
Obesity
Tooth decay
Underweight
Overweight
Handle http://hdl.handle.net/2043/13450 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics