Hatar ni ____ så tryck gilla! Ett arbete om digital mobbning.

DSpace Repository

Hatar ni ____ så tryck gilla! Ett arbete om digital mobbning.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hatar ni ____ så tryck gilla! Ett arbete om digital mobbning.
Author(s) Tomsson, Terese ; Olsson, Emma
Date 2012
Swedish abstract
Sammanfattning/abstract Syfte: Syftet med detta arbete är att få större förståelse kring hur mobbning utspelar sig i dagens skolmiljö, samt att göra människor uppmärksamma på vad mobbning via sociala medier innebär och vilka åtgärder som möjligen finns tillgängliga. Teori: I arbetet har Olweus (1999) teori om mobbning tillämpats och Dunkels (2007) teori om mobbning som förekommer via sociala medier. Metod: Metoden som använts har varit anonyma enkätundersökningar med elever i årskurs fem och sex på tre olika skolor, samt en enkätundersökning med organisationerna Friends och BRIS. Resultat/Slutsats: Resultatet som kommit fram i detta arbete visar bland annat att om man kränker någon via internet så kan man vara anonym, samt att det är lättare att kränka någon via sociala medier då man inte behöver se hur den man behandlar illa reagerar. Utifrån elevenkäterna kunde man tyda att eleverna vill ha bättre vuxennärvaro på internet, och menade bland annat att det ska finnas någon som har uppsikt om i fall mobbning förekommer.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject(s) Anonymitet
digital mobbning
mobbning
skola
sociala medier
Handle http://hdl.handle.net/2043/13455 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics