Lärares bidrag i lärarutbildning

DSpace Repository

Lärares bidrag i lärarutbildning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Lärares bidrag i lärarutbildning
Author(s) Henningsson-Yousif, Anna
Date 2011
Editor(s) Smitt, Helena
Publisher Lärande och samhälle, Malmö högskola
Series/Issue Rapporter om utbildning;2
ISSN 1101-7643
Pages 62
Language swe (iso)
Subject(s) skolutveckling
nyutexaminerad
lärares kompetenser
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13487 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...13487 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics