Department of Social Work

DSpace Repository

Department of Social Work

Recent Submissions

 • Ett hälsosamt aktivt liv som ideal fulltext OA Fulltext
  Alftberg, Åsa  
  Magazine article in Ikaros :Tidskrift om människan och vetenskapen;1 : Folkets bildningsförbund (2017)
  Magazine article
 • Migration and Internationalization in Higher Education - Social Work ... fulltext
  Christensen, Jonas Eds: Oberlechner, Manfred; Trültzsch-Wijnen, Christine W.; Duval, Patrick  
  Book chapter in Migration bildet : Migration educates : Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden (2017)
  Book chapter
 • Vem är den enskilde i ett gemensamt hem?
  Takter, Martina  : Malmö högskola Serie: FoU-rapport / Hälsa och samhälle;2017:3 (2017) Licentiate thesis
 • Jämställdhet versus kulturell mångfald, en svårhanterlig motsättning
  Carlbom, Aje Eds: Liljefors Persson, Bodil; Tidman, Nils-Åke  
  Book chapter in Feminism och jämställdhetssträvanden i religioner i världen : Föreningen lärare i religionskunskap (FLR) Serie: Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap;2016/48 (2017)
  Book chapter
 • Culture and religious beliefs in relation to reproductive health fulltext OA Fulltext
  Arousell, Jonna; Carlbom, Aje  
  Journal article in Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology;32 : Elsevier (2016)
  Journal article

View more