Department of Social Work

DSpace Repository

Department of Social Work

Recent Submissions

 • The problem of non-response in population surveys on the topic of HIV...
  Wallander, Lisa; Tikkanen, Ronny; Nilunger Mannheimer, Louise; Östergren, Per-Olof; Plantin, Lars 
  Journal article in The European Journal of Public Health;1 : Oxford (2015)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Unga med funktionsnedsättning : om sysselsättningsvillkoren på den fl...
  Germundsson, Per; Runesson, Ingrid 
  Book in Den långa vägen till arbetsmarknaden : om unga utanför : Studentlitteratur (2014)
  BOOK
 • Reflektion från en forskare
  Runesson, Ingrid 
  Book chapter in Tillväxten växer fram : från projekt till socialt företag : Attention KFV-regionen (2016)
  BOOK CHAPTER
 • Bilder och kunskap om socialt företagande
  Runesson, Ingrid 
  Book chapter in Tillväxten växer fram : från projekt till socialt företag : Attention KFV-regionen (2016)
  BOOK CHAPTER
 • Barn och unga migranters delaktighet
  Runesson, Ingrid; Larsson, Monica; Björngren Cuadra, Carin 
  Book chapter in Att arbeta med delaktighet inom habilitering : Studentlitteratur (2015)
  BOOK CHAPTER

View more