Reports /HS SA

DSpace Repository

Reports /HS SA

 

Recent Submissions

  • Local Social Services in Nordic countries in Times of Disaster : Repo... fulltext OA Fulltext
    Eydal, Guðný Björk; Ómarsdóttir, Ingibjörg Lilja; Cuadra, Carin Björngren; Dahlberg, Rasmus; Hvinden, Björn; Salonen, Tapio; Rapeli, Merja : Ministry of Welfare, Iceland (2016) Report
  • Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet... fulltext
    Gullacksen, Ann-Christine; Göransson, Lena; Henningsen Rönnblom, Gunilla; Koppen, Anny; Rud Jörgensen, Anette : Nordens Välfärdscenter (2011) Report
  • Rapport 1 : Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad vålds... fulltext
    Herz, Marcus : Segerstedtinstitutet, Göteborgs Universitet (2016) Report

View more