Matematik och det matematiska förtroendet - En studie av elevers på samhällsprogrammet förtroende för sin matematiska förmåga relaterade till moment i kursen matematik B

DSpace Repository

Matematik och det matematiska förtroendet - En studie av elevers på samhällsprogrammet förtroende för sin matematiska förmåga relaterade till moment i kursen matematik B

Show full item record

Files for download

Examensarbete för ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Matematik och det matematiska förtroendet - En studie av elevers på samhällsprogrammet förtroende för sin matematiska förmåga relaterade till moment i kursen matematik B
Author(s) Andersson, David
Date 2012
Swedish abstract
Kursen Matematik B är en de kurser som ställer störst krav på nytt konceptuellt tänkande för gymnasieelever vilket ställer höga krav på ett flexibelt sinne. Därför ansåg jag det vara intressant att undersöka närmare de aspekter som kringgärdar kursen. Jag försökte i min undersökning att hitta svar på vilka moment inom denna kurs där elever med samhällsvetenskaplig inriktning på gymnasiet känner att de har minst tilltro för sin egen matematiska förmåga. Men även vad som kan ligga bakom de resultat som uppstår, samt vilka förändringar som kan vara lämpliga. Undersökningen genomfördes som en kvantitativ studie där elever fick uppskatta sin förmåga att behärska olika moment inom de avsnitt som ingick i kursen via en enkät. Dessa sammanställdes sedan för analys. I diskussionen försöker jag måla upp ett samband mellan studiens resultat och elevernas motivation och matematisk förmåga samt vilka lämpliga åtgärder som kan tänkas behövas göra för att utveckla bättre resultat.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject(s) Matematik
Matematisk förmåga
Motivation
Begreppsförståelse
Algebra
Matematikdidaktik
Matematik B
Gymnasie
Samhällsprogrammet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13615 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics