Lärare och ledarskap - En undersökning om lärares syn på ledarskap i klassrummet

DSpace Repository

Lärare och ledarskap - En undersökning om lärares syn på ledarskap i klassrummet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication 2-year master student thesis
Title Lärare och ledarskap - En undersökning om lärares syn på ledarskap i klassrummet
Author(s) Ledenstrand, Arthur ; Ledenstrand, Arthur
Date 2012
Swedish abstract
Hur definierar lärare sitt ledarskap, vad har format deras syn på och vad upplever de som väsentligt i sitt ledarskap? Detta arbete har undersökt dessa frågor genom att dels genomföra intervjuer med två lärare och dels genom en enkätundersökning på en gymnasieskola. Den teoretiska ansatsen har varit hermeneutisk, dvs att resultaten har tolkats utifrån den innebörd som läggs in i handlingar och begrepp. Det visade sig att lärare definierar sitt ledarskap ganska varierande och att detta kan förstås utifrån avsaknaden av en gemensam teoretisk bakgrund.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject(s) Ledarskap
Hermeneutik
Ledarskapstyper
Assimilation
Ackommodation
Handle http://hdl.handle.net/2043/13623 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics