Ting i transnationella liv: Migranter och materiella praktiker

DSpace Repository

Ting i transnationella liv: Migranter och materiella praktiker

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Ting i transnationella liv: Migranter och materiella praktiker
Author(s) Povrzanovic Frykman, Maja
Date 2012
Swedish abstract
En omfattande forskning har visat betydelsen av symboler, diskurs och konsumtion men inte alltid har man uppmärksammat vilken viktig bas som tingen i sig har för att manifestera och förändra kulturella fält.
Link http://www.sprangskiss.se/index.php?/project/spraengskiss-no1/ (external link to publication)
Publisher Britta Söderqvist & Elin Nystrand von Unge
Host/Issue Sprängskiss;1
Pages 8-9
Language swe (iso)
Subject(s) migranter
transnationella praktiker
ting
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13629 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics