Vad i min packning använder jag och vad borde jag fått med mig?

DSpace Repository

Vad i min packning använder jag och vad borde jag fått med mig?

Show full item record

Files for download

Studie- och yrkes ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vad i min packning använder jag och vad borde jag fått med mig?
Author(s) Brink, Jennie ; Gadolin, Nathalie
Date 2012
Swedish abstract
Det ställs idag större krav på studie- och yrkesvägledarna och deras kunskaper då det sker stora förändringar i vår omvärld, arbetsmarknad och utbildningsväsende. Vi vill med denna studie klargöra vilka kunskaper inhämtade från studie- och yrkesvägledarprogrammet, yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare använder sig av i sitt yrke inom grund- och gymnasieskola. Vårt syfte är också att undersöka vad som möjliggör och begränsar användandet av dessa kunskaper. Vi kopplar följande frågor till vårt syfte; Vilka kunskaper från studie- och yrkesvägledarprogrammet använder vägledare sig framförallt av i yrkeslivet på grundskola och gymnasieskola? Vilka faktorer begränsar och möjliggör användandet av kunskaper som studie- och yrkesvägledare besitter? Anser sig studie- och yrkesvägledare sakna någon kunskap, som borde ingått i deras utbildning, i så fall vilken? De begrepp och teorier vi använt är Bourdieus Habitusteori, Social Cognitive Career Theory samt begreppen organisationskultur och yrkesroll. Studien är gjord med en kvalitativ undersökningsmetod, sju intervjuer med studie- och yrkesvägledare. Resultatet visar på att de kunskaper från utbildningen som de främst använder kommer från samtalsmetodik- och beteendevetenskapskurserna. Det som begränsar och möjliggör användandet av kunskaper är kulturen i organisationen, förväntningar på yrkesrollen samt personligheten hos studie- och yrkesvägledarna. Kunskaper som saknas från utbildningen är främst kunskaper om neuropsykiatriska funktionshinder, yrke- och utbildningsvägar samt kunskaper om vilka yrken som förutspås behövas mer av i framtiden.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject(s) kunskap
organisationskultur
studie- och yrkesvägledare
yrkesroll
vägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13658 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics