Leva med en hjärtinfarkt. En litteraturstudie om mäns och kvinnors upplevelser av en hjärtinfarkt.

DSpace Repository

Leva med en hjärtinfarkt. En litteraturstudie om mäns och kvinnors upplevelser av en hjärtinfarkt.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Leva med en hjärtinfarkt. En litteraturstudie om mäns och kvinnors upplevelser av en hjärtinfarkt.
Author(s) Hansson, Åsa ; Kellner, Katarina
Date 2004
English abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka mäns och kvinnors upplevelser av en hjärtinfarkt samt vad sjuksköterskan kan göra för att hjälpa patienterna återgå till ett normalt dagligt liv.
Swedish abstract
The purpose of this study is to investigate men's and women's experiences of a myocardial infarction and what the nurse can do to help the patients return to a normal daily living.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) hjärtinfarkt
krav
känslor
resurser
sjuksköterskor
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/1366 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics