Ordinlärning i spanska Analys av två läroböcker Vocabulary

DSpace Repository

Ordinlärning i spanska Analys av två läroböcker Vocabulary

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Ordinlärning i spanska Analys av två läroböcker Vocabulary
Author(s) Mouat, Francisco
Date 2012
Swedish abstract
Syfte Detta examensarbete är en studie i hur väl olika ordinlärningssätt är representerade i två kapitel i vardera två läroböcker och vad lärarens roll i språkundervisningen blir i förhållande till de två läroböckerna. Metod Undersökningen bygger på en forskningsdel med teorianknytning om ordinlärning och en analys av innehållet i de utvalda kapitlen i de två läroböckerna. Analysen utförs genom närläsning för att undersöka hur väl läroböckerna stämmer överens med den forskning som har granskats om ordinlärning. Resultat Undersökningen visar att läroböckerna brister i uppfångandet av alla elever med olika inlärningsstrategier och studietekniker. Samt att det blir lärarens uppgift att tillgodose eleverna med information om olika sätt att studera ord, om vikten av uppföljning, dialog, och variation i språkundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 41
Language swe (iso)
Subject(s) spanska
ordinlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13675 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics