Samverkan Malmö stad – Malmö högskola. En kartläggning av samverkansaktiviteter 2010

DSpace Repository

Samverkan Malmö stad – Malmö högskola. En kartläggning av samverkansaktiviteter 2010

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Samverkan Malmö stad – Malmö högskola. En kartläggning av samverkansaktiviteter 2010
Author(s) Johansson, Magnus ; Andersson, Mats ; Nordesjö, Kettil
Date 2010
Swedish abstract
En översiktlig kartläggning och försök till kategorisering av olika former av samverkan mellan Malmö stad och Malmö högskola under 2010
Publisher Malmö högskola, Urbana studier
Centrum för tillämpad arbetslivsforskning
Language swe (iso)
Subject(s) samverkan
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13696 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics