Individanpassad undervisning

DSpace Repository

Individanpassad undervisning

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Individanpassad undervisning
Author(s) Gustafsson, Yvonne
Date 2012
Swedish abstract
I Skollagen står det att skolan ska ta hänsyn till elevers olika behov och att de ska ges stöd och stimulans så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Jag har under mina år i skolans värld sett att detta inte uppfylls så som det bör göra. Syftet med den här studien är att ta reda på hur pedagoger, elever och rektorer ser på individanpassad undervisning och hur en pedagog kan lägga upp sin undervisning för att individualisera den utifrån varje enskild elev. Jag har, genom att ha läst litteratur och gjort en egen empirisk forskning, tagit reda på vad individanpassad undervisning är och hur man kan använda detta i klassrummet. Jag intervjuade fyra elever, fyra pedagoger och tre rektorer. Av intervjuerna kompletterat med litteratur inom ämnet kom jag fram till att rätt förhållningssätt, tid och verktyg i form av datorer, tysta rum och bibliotek är faktorer som påverkar resultatet av individanpassning i klassrummet. Även stödresurser i form av specialpedagog och kurator anser mina respondenter påverkar resultatet. För att elev och pedagog ska veta vad som är rätt undervisningsmetod och arbetsmiljö för den enskilda eleven måste denna testa sig fram. Den individuella lärstilen måste därför upptäckas. Den individuella lärstilen är inte oföränderlig och det kan därför vara nyttigt att testa på olika typer av metoder under skolåren för att utvecklas i sin kunskapsinhämtning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 37
Language swe (iso)
Subject(s) Individanpassad
Individanpassad undervisning
Individualisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/13701 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics