Klimakteriet. En litteraturstudie om upplevelser av klimakteriet hos kvinnor med olika kulturell bakgrund.

DSpace Repository

Klimakteriet. En litteraturstudie om upplevelser av klimakteriet hos kvinnor med olika kulturell bakgrund.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Klimakteriet. En litteraturstudie om upplevelser av klimakteriet hos kvinnor med olika kulturell bakgrund.
Author Rahimi, Razia ; Sarwari, Shafika
Date 2004
English abstract
Syftet med denna studie var att belysa upplevelse av klimakteriet hos kvinnor med olika kulturell bakgrund. Metoden var litteraturstudie. Resultatet bygger på nio vetenskapliga artiklar. Sex teman har framkommit. Resultat visar att upplevelser av klimakteriet varierar från kvinna till kvinna och från kultur till kultur. En tydlig bild ses av att kvinnor saknar verklig kunskap om klimakteriet och är rädda inför denna period. Behovet av information inför klimakteriet hos de flesta kvinnor är stor. Leininger´s omvårdnadsteori har använts som referensram.
Swedish abstract
The aim of this study was to illuminate the experience of climacteric in women with different culture backgrounds. The method was a literature review. Results are made of nine scientific articles. Sex main themes come out. The results are showing that the experience of climacteric is varying from woman to woman and from culture to culture. It is clear that women have lack of real knowledge about climacteric and are frightened before this period. Need of information before cli-macteric is huge among most of the women. Leininger´s caring theory have been used as theoretical frame of reference.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject klimakteriet
kultur
Leininger
menopaus
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/1377 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics