En tredje väg för skolan

DSpace Repository

En tredje väg för skolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title En tredje väg för skolan
Author(s) Aspelin, Jonas
Date 2012
Link http://www.skolaochsamhalle.se/skolpolitik/jonas-aspelin-en-tredje-vag-for-skolan/ (external link to publication)
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Skola och samhälle;
Pages 2 s
Language swe (iso)
Subject(s) lärarcentrerade skola
elevcentrerade skola
skolutveckling
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13808 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics