Perspektiv på statlig elitidrottspolitik

DSpace Repository

Perspektiv på statlig elitidrottspolitik

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Perspektiv på statlig elitidrottspolitik
Author(s) Norberg, Johan R
Date 2012
Editor(s) Dartsch, Christine; Pihlblad, Johan
Link http://www.gih.se/Documents/CIF/Uppdraget/2011/For-framtids-segrar.pdf (external link to publication)
Publisher Centrum för idrottsforskning
Host/Issue För framtids segrar : en analys av det svenska elitidrottssystemet
ISBN 978-91-979562-5-3
Pages 169-181
Language swe (iso)
Subject(s) elitidrott
uppföljning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13871 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics