Den ifrågasatte medborgaren - om utsatta gruppers relation till välfärdssystemen

DSpace Repository

Den ifrågasatte medborgaren - om utsatta gruppers relation till välfärdssystemen

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Den ifrågasatte medborgaren - om utsatta gruppers relation till välfärdssystemen
Date 2010
Editor(s) Hjort, Torbjörn; Lalander, Philip; Nilsson, Roddy
English abstract
I denna antologi analyserar och diskuterar ett flertal forskare vad det innebär att i socialt utsatta situationer och positioner förhålla sig till och navigera i relation till de etablerade välfärdssystemen. Ofta handlar det om att tillsammans med andra "outsiders" skapa system för upprätthållande av värdighet.
Publisher Linnéuniversitetet
ISBN 978-91-86491-50-5
Pages 186
Language swe (iso)
Subject(s) social utsatthet
kriminologi
outsiders
frivilligorganisationer
transnationella system
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13909 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics