Recension av Michael Tengbergs doktorsavhandling Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan

DSpace Repository

Recension av Michael Tengbergs doktorsavhandling Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Other
Title Recension av Michael Tengbergs doktorsavhandling Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan
Author(s) Persson, Magnus
Date 2011
Swedish abstract
Recention av: Michael Tengberg, Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan (Doktorsavhandling [Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL. Forskarskolan i utbildningsvetenskap], 6). Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm & Stehag 2011
Link http://www.svelitt.se/samlaren/2011.php (external link to publication)
Publisher Svenska litteratursällskapet
Host/Issue Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning;
Volume 132
ISSN 0348-0283
Pages 280-284
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14004 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics