Isolera bakterien, inte patienten! En litteraturstudie om MRSA-bärarares upplevelser av isolerings- och barriärvård.

DSpace Repository

Isolera bakterien, inte patienten! En litteraturstudie om MRSA-bärarares upplevelser av isolerings- och barriärvård.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Isolera bakterien, inte patienten! En litteraturstudie om MRSA-bärarares upplevelser av isolerings- och barriärvård.
Author(s) Barakji, Anette ; Jönsson, Suzanne
Date 2004
English abstract
Syftet är att undersöka MRSA-bärares upplevelser av isolerings- och barriärvård samt beskriva omvårdnadsåtgärder för sjuksköterskan och annan vårdpersonal. Åtta vetenskapliga artiklar har granskats ut efter Polit et al (2001) riktlinjer. Studiens resultat redovisar patienternas upplevelser av mental hälsa/ohälsa, information och kommunikation, fysiska begränsningar och barriärvård.
Swedish abstract
The purpose of the study is to investigate MRSA-positive individual´s perceptions of source isolation and barrier nursing, to find nursing inventions witch can provide these patients wellbeing. Eight scientific research reports have been examined, using the guiding principles of Polit et al (2001). The result of the study shows the patients experiences of mentally health/illness, information and communication, physical restrictions and barrier nursing.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) barriärvård
isolering
multiresistenta staphylococcus aureus
omvårdnad
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/1406 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics