Vill ni gå ut?

Show full item record

Files for download

utomhusundervisning
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vill ni gå ut?
Author(s) Blomhav, Arja
Date 2012
Swedish abstract
Studien skall belysa vad elever i årskurs tre och lärare har för inställning till utomhusundervisningen och på vilket sätt utomhusundervisningen kan öka elevernas motivation till lärande. Jag har skickat ut enkäter till lärare och elever samt intervjuat 6 barn från en skola i Skåne för att ta reda på min undersökning. Undersökningen ledde fram till rätt lika svar både från lärare och elever. Det positiva med utomhusundervisningen är att det är spännande och nytt för eleverna. Lärare har även talat om varför man inte bedriver utomhusundervisning och det kan bero på att lärarna känner sig otrygga i undervisningssättet och vädret kan även vara ett hinder för utomhusundervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject(s) elever, enkäter, lärare,motivation,utomhuspedagogik,utomhusundervisning, årskurs tre
Handle http://hdl.handle.net/2043/14199 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics