Pedagogers tal om barns tidiga läs- och skrivinlärning, från teori till praktik

DSpace Repository

Pedagogers tal om barns tidiga läs- och skrivinlärning, från teori till praktik

Details

Files for download
Pedagogers tal om ...
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Pedagogers tal om barns tidiga läs- och skrivinlärning, från teori till praktik
Author(s) Andersson, Pernilla ; Arvidsson, Malin
Date 2012
English abstract
The aim of our study was to examine teachers talk about their initial literacy instruction. We also wanted to analyze teachers' attitude towards computer and other technology tools as part of their teaching.
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att undersöka hur pedagogerna talar om sin inledande läs- och skrivundervisning. Vi ville även belysa pedagogernas inställning till datorn och andra tekniska verktyg som en del i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject(s) ASL-metoden
Kvalitativ intervju
Läs- och skrivinlärning
Pedagogisk grundsyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/14372 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics