Vad erbjuder skolgården eleverna?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vad erbjuder skolgården eleverna?
Author(s) Jürs, Madeleine ; Darban Khales, Amir
Date 2012
Swedish abstract
I vårt examensarbete har skolgårdsmiljöer undersökts på de olika stadierna det vill säga låg, mellan- och högstadiet. Det som framförallt har fokuserats på är vad skolgårdarna har att erbjuda eleverna med dess utformning, men det har också legat i vårt intresse att även få elevernas synpunkter kring miljön. Undersökningarna har skett på tre stycken skolor som alla ligger i Lund stad. Efter att gjort denna undersökning kan vi konstatera att majoriteten av eleverna på låg- och mellanstadiet är relativt nöjda med sina skolgårdar på högstadiet är däremot eleverna till stor del missnöjda då det inte finns något att göra. Utöver detta kan vi också konstatera att bollsporterna dominerar skolgården, pojkar och flickor leker ofta könsuppdelat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject(s) Aktiviteter, bollsporter, elever, skolgårdar, utemiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/14424 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics