Språkinlärning i mångkulturella klassrum

DSpace Repository

Språkinlärning i mångkulturella klassrum

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Språkinlärning i mångkulturella klassrum
Author(s) Hedin, Ellen ; Hedin, Ellen
Date 2012
Swedish abstract
Författare: Ellen Hedin Handledare: Elisabeth Söderquist Examinator: Jan Härdig Titel: Språkinlärning i mångkulturella klassrum – en kvalitativ studie av hinder och möjligheter för lärande i SFI-verksamhet Ämne: Lärarutbildning År: 2012 Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur elever och lärare agerar i grupp och gentemot varandra för att utröna hinder och möjligheter för språkinlärning. Metod och teori: Studien utförs med kvalitativ metod i form av deltagande observation. Den söker därför djup snarare än bredd. Studien baseras på teorier skapade av Goffman med fokus på social interaktion mellan aktörer inom fältet för att synliggöra de frågor som är viktiga för aktörerna. Slutsats: En ovilja att reflektera kring pedagogiska frågor är inte hållbar i dagens skola. Undervisning i ett dynamiskt samhälle måste vara redo att förändras och anpassas i takt med samhället. Vi behöver arbeta med demokratiska och kulturella frågor men också kring definitionen av lärande i sig. Nyckelord: Lärande, kultur, SFI-verksamhet, etablering, integration, socialkonstruktivism, resurser, administration, miljö, hinder för lärande, möjligheter för lärande, metodförslag, kvalitativ metod, språkinlärning, social interaktion, försvenskning, pedagogik, demokrati, interkulturellt lärande
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 41
Language swe (iso)
Subject(s) Språk
Kultur
Didaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/14432 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics