Föreställningar om femåriga barns språk

DSpace Repository

Föreställningar om femåriga barns språk

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Föreställningar om femåriga barns språk
Author(s) Petersson, Emmie ; Stenson, Theodora
Date 2012
Swedish abstract
I denna uppsats står de utvalda pedagogernas och föräldrarnas uppfattning kring vilka faktorer som förekommer i barnens omgivning i fokus. Faktorerna som uppsatsen fokuserar på är förskolans verksamhet, barnens medievanor och läsning samt deras hemförhållanden. Ytterligare en fråga som kommer att behandlas gäller hur pedagogerna och föräldrarna anser att dessa faktorer påverkar barnens språk.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/14465 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics