What do you want to become, girl or boy? A genderstudy on a preschool

DSpace Repository

What do you want to become, girl or boy? A genderstudy on a preschool

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title What do you want to become, girl or boy? A genderstudy on a preschool
Author(s) Hansson, Nina, Anne Larsson
Date 2012
English abstract
We have conducted a study on a specific preschool department where we looked at how teachers in the department interacts with girls and boys. Our purpose of this study was to see if the teachers' work is based on specific gender norms and gender values, and how if so expressed.Through conducted observations and interviews reinforced with visual material in the form of photographs, we have tried to give concrete examples of how ideas about the concepts of "girl" and "boy" is constructed in social settings and in the interaction between teachers and children. Our study shows that educators are both consciously and unconsciously active in shaping gender norms, traditions and values. This also makes teachers' work in early childhood education a "gender creative practice" where stereotypical gender differences are created and recreated.
Swedish abstract
Vi har genomfört en studie på en specifik förskoleavdelning där vi undersökte hur pedagogerna på avdelningen interagerar med flickor respektive pojkar. Vårt syfte med studien var att se om pedagogernas arbete bygger på särskilda genusnormer och genusvärderingar, och hur dessa i så fall kommer till uttryck. Genom utförda observationer och intervjuer som förstärkts med visuellt material i form av fotografier har vi försökt ge konkreta exempel på hur föreställningar om begreppen “flicka” och “pojke” konstrueras i sociala sammanhang och i interaktionen mellan pedagoger och barn. Vår studie visar att pedagogerna är både medvetet och omedvetet aktiva i formandet av könsrelaterade normer, traditioner och värderingar. Därmed blir också pedagogernas arbete i förskoleverksamheten en “könsskapande praktik” där stereotypa skillnader mellan könen skapas och återskapas.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) genus
jämställdhet
genusmönster
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/14468 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics