Föreställningar kring flyktingars arbetsförmåga och ohälsa

DSpace Repository

Föreställningar kring flyktingars arbetsförmåga och ohälsa

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Föreställningar kring flyktingars arbetsförmåga och ohälsa
Author(s) Montesino, Norma ; Thor, Malin
Date 2010
Link http://www.vr.se/tvarsnittjoel/tvarsnitt/huvudmeny/nummer210/essaforestallningarkringflyktingarsarbetsformagaochohaessaa.4.433545e51358811c242b7e.html (external link to publication)
Publisher Vetenskapsrådet
Host/Issue Tvärsnitt;2
ISSN 0348-7997
Pages 46-47
Language swe (iso)
Subject(s) flyktingmottagning
ohälsa
arbetsförmåga
flyktingpolitik
välfärdsstat
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14534 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics