Idrottsvåldets karaktär : en forsknings- och kunskapsinventering - bilaga 4

DSpace Repository

Idrottsvåldets karaktär : en forsknings- och kunskapsinventering - bilaga 4

Show full item record

Files for download

Bilagor till SOU ...
Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Idrottsvåldets karaktär : en forsknings- och kunskapsinventering - bilaga 4
Author(s) Radmann, Aage
Date 2012
Swedish abstract
Rapporten ger en kunskapsbakgrund och en förståelse för idrottsvåldets karaktär i ett historisk samt i ett nutidsperspektiv baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Link http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/190338 (external link to publication)
Publisher Fritze
Host/Issue Mindre våld för pengarna : delbetänkande;
Series/Issue Statens offentliga utredningar;2012:23
ISSN 0375-250X
ISBN 978-91-38-23714-4
Pages 235-304
Language swe (iso)
Subject(s) idrottsvåld
huliganism
firmor
supporterskap
media
maskulinitet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Av Nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang
Handle http://hdl.handle.net/2043/14545 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics