Kontextrika problem i gymnasieskolans fysikprov

DSpace Repository

Kontextrika problem i gymnasieskolans fysikprov

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Kontextrika problem i gymnasieskolans fysikprov
Author(s) Mårdklint, Peter ; Rosell, Joakim
Date 2004
Swedish abstract
Proven i dagens skola är ofta av klassisk karaktär, skrivna så att de endast syftar till naturvetenskapen som en produkt. Hur skall vi få proven mer motiverande för eleverna? Ett sätt kan vara att införa mer vardagsanknutna problem i proven. Arbetet syftar till att göra en jämförande studie bland ett antal naturvetenskapsstuderande gymnasieelever, där vi jämför elevers prestation och motivation vid klassiska faktabetonade fysikproblem kontra vardagsanknutna frågor. Detta följs upp av elevintervjuer. Avslutningsvis diskuteras elevernas resultat, redovisningar och intervjusvar, samt undersökningens tillförlitlighet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Gymnasieskolan
fysik
prov
vardagsanknutna problem
kontextrika problem
Handle http://hdl.handle.net/2043/1455 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics