Yngre barns förståelse av mätning

DSpace Repository

Yngre barns förståelse av mätning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Yngre barns förståelse av mätning
Author(s) Meaney, Tamsin ; Lange, Troels
Date 2012
Swedish abstract
Undervisning om mätning behöver handla om att utveckla barns förståelse för de matematiska begreppen egenskap, enhet och skala. Detta är ett ändrat fokus från att först se på längden, sedan på area, volym och massa, och slutligen på tid. Författarna diskuterar i artikeln hur problemlösning kan vara ett användbart sätt att underlätta och utveckla förståelse för olika mätningsbegrepp
Link http://ncm.gu.se/node/6285 (external link to publication)
Publisher Göteborgs universitet, Nationellt centrum för matematikutbildning
Host/Issue Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning;3
ISSN 0348-2723
Pages 8-12
Language swe (iso)
Subject(s) yngre barn
mätning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14557 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics