Den skönlitteräre författarens professionalisering eller konsten att vetenskapliggöra det kreativa arbetet

DSpace Repository

Den skönlitteräre författarens professionalisering eller konsten att vetenskapliggöra det kreativa arbetet

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Den skönlitteräre författarens professionalisering eller konsten att vetenskapliggöra det kreativa arbetet
Author(s) Sarrimo, Cristine
Date 2009
Editor(s) Fransson, Ola; Jonnergård, Karin
English abstract
Based on results from a field work in a school of creative writing this article discusses the theoretical and methodological challenges related to the task of capturing creative practices.
Swedish abstract
Med utgångspunkt i ett fältarbete utfört vid en akademisk författarutbildning diskuters i denna artikel vilka metodologiska och teoretiska utmaningar som forskaren ställs inför när syftet är att utforska kreativa praktiker.
Publisher Santérus Academic Press
Host/Issue Kunskapsbehov och nya kompetenser. Professioner i förhandling
ISBN 9789173350136
Pages 63-84
Language swe (iso)
Subject(s) kreativt skrivande
författarutbildning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14586 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics