Risbastun i banken och mordet på Ahirab : homoerotik och estetik i Heidenstams brev till Levertin

DSpace Repository

Risbastun i banken och mordet på Ahirab : homoerotik och estetik i Heidenstams brev till Levertin

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, peer reviewed scientific
Title Risbastun i banken och mordet på Ahirab : homoerotik och estetik i Heidenstams brev till Levertin
Author(s) Sarrimo, Cristine
Date 2005
Swedish abstract
Homoerotiska föreställningar och strukturer i Heidenstams brev till Levertin undersöks och sätts i relation till gestaltningen av karaktären Ahirab i Heidenstams roman Hans Alienus.
Link http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/issue/view/66 (external link to publication)
Publisher Föreningen Tidskrift för litteraturvetenskap
Host/Issue Tidskrift för litteraturvetenskap;3
Volume 34
ISSN 1104-0556
Pages 20-41
Language swe (iso)
Subject(s) Heidenstam
Homoerotik
Levertin
Författarbrev
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14588 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics