Skillnader och likheter mellan det svenska och det nyzeeländska skolsystemet på förskole- och grundskolenivå

DSpace Repository

Skillnader och likheter mellan det svenska och det nyzeeländska skolsystemet på förskole- och grundskolenivå

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Skillnader och likheter mellan det svenska och det nyzeeländska skolsystemet på förskole- och grundskolenivå
Author(s) Holmqvist, Jytte
Date 2004
English abstract
Similarities and differences between the Swedish and the New Zealand school systems on a primary and secondary level. The above school systems are compared and highlighted with the aid of educational documents, interviews and questionnaires, articles and websites, etc.
Swedish abstract
Likheter och skillnader mellan det svenska och det nyzeeländska skolsystemet på förskole - och grundskolenivå. De två skolsystemen jämförs med hjälp av information hämtad i intervjuer, enkäter, skoldokument, artiklar, etc.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Sverige
Nya Zeeland
skolsystem
jämförelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/1460 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics