Den självklara litteraturen?

DSpace Repository

Den självklara litteraturen?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, other
Title Den självklara litteraturen?
Author Persson, Magnus
Date 2012
Swedish abstract
I denna artikel ges en kort populärvetenskaplig presentation av det pågående utvecklingsprojektet "Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek".
Link http://www.framsidan.net/2012/09/den-sjalvklara-sk... (external link to publication)
Publisher Regionbibliotek Västra Götaland
Host/Issue Framsidan : Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst;3
ISSN 1651-1271
Pages 8-9
Language swe (iso)
Subject Opinions about literature in Swedish libraries
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14612 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics