Den självklara litteraturen?

DSpace Repository

Den självklara litteraturen?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Den självklara litteraturen?
Author(s) Persson, Magnus
Date 2012
Swedish abstract
I denna artikel ges en kort populärvetenskaplig presentation av det pågående utvecklingsprojektet "Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek".
Link http://www.framsidan.net/2012/09/den-sjalvklara-skonlitteraturen/ (external link to publication)
Publisher Regionbibliotek Västra Götaland
Host/Issue Framsidan : Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst;3
ISSN 1651-1271
Pages 8-9
Language swe (iso)
Subject(s) Opinions about literature in Swedish libraries
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14612 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics