Estetiska uttrycksformer i förskolan - " Så fruktansvärt viktigt!"

DSpace Repository

Estetiska uttrycksformer i förskolan - " Så fruktansvärt viktigt!"

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Estetiska uttrycksformer i förskolan - " Så fruktansvärt viktigt!"
Author(s) Johansen, Nadja ; Stagnell, Maria
Date 2012
Swedish abstract
Den här uppsatsen handlar om vilka estetiska uttrycksformer och medier som pedagoger väljer att arbeta med och varför. Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka estetiska uttrycksformer som är mer eller mindre framträdande i förskolan. Detta för att vi som pedagoger medvetet ska kunna skapa en verksamhet där barnen erbjuds möten med varierande estetiska uttrycksformer. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med nio pedagoger, från tre förskolor, för att ta reda på vilken betydelse de anser att arbete med estetiska uttrycksformer har för att stimulera barnens lärande och utveckling samt förmåga att kommunicera. Under analysen av empirin har vi sett på estetiska uttrycksformer ur ett socialisationsperspektiv och hantverkstradition, ett utvecklings-perspektiv och personlig uttryckstradition samt en erfarenhetstradition. Resultatet av studien visar att pedagogernas privata intresse avspeglar sig i verksamheten men även att verksamheten grundar sig i barnens intresse. Vår slutsats är att arbete med bild- och formskapande är den mest framträdande estetiska uttrycksformen i förskolan och att uttrycksformer som drama och musikskapande med instrument behöver lyftas fram mer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject(s) Estetiska uttrycksformer
Förskola
Kommunikation
Medier
Praktisk-estetiskt arbete
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/14666 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics