Uteförskolan och inneförskolan- en jämförande studie

DSpace Repository

Uteförskolan och inneförskolan- en jämförande studie

Details

Files for download
Uteförskola och ...
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Uteförskolan och inneförskolan- en jämförande studie
Author(s) Brant, Petra
Date 2012
Swedish abstract
Genom att jag har samlat in empiriskt material i form av kvalitativa intervjuer av sammanlagt två pedagoger och fyra barn på två olika förskolor, har jag undersökt vad barn och pedagoger anser om uteförskolor respektive inneförskolor. Sedan har jag jämfört uteförskolan med inneförskolan samt granskat deras fördelar och nackdelar ur ett pedagogiskt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 32
Language swe (iso)
Subject(s) Fantasiutveckling
Grovmotorik
Finmotorik
Fördelar
Nackdelar
Handle http://hdl.handle.net/2043/14671 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics